Quotes de sòcies i socis

La participació en qualsevol activitat de l’Associació Escuela Meme (i per tant d’UBA) comporta l’alta de sòcia col·laboradora o soci col·laborador i això suposa el pagament de la quota corresponent.

Les quotes de sòcia/soci varien segons la freqüència de pagament:


Un sol pagament anual (12 mesos): 60 €

És la modalitat recomanada perquè, a més de ser la més econòmica (equivaldria a pagar 6 € cada mes), és la que dóna un suport més estable al projecte ajudant a la sostenibilitat d’aquest espai autogestionat. Aquesta modalitat dóna dret a participar en totes les activitats d’UBA sense cap sobrecost des de la data del seu pagament fins a 12 mesos consecutius.


Pagament trimestral: 25 €

Aquesta modalitat permet participar en totes les activitats d’UBA durant un trimestre sense cap sobrecost. Els trimestres es consideren: d’octubre a desembre; de gener a març; d’abril a juny; i de juliol a setembre. La quota serà sempre la mateixa siga quina siga la data de pagament i és vàlida per al trimestre en curs.

(Tan sols hi ha una excepció, per als cursos o tallers que s’inicien en setembre, s’abona una quota trimestral que és vàlida de setembre a desembre amb el mateix cost de 25 €)


Pagament mensual: 10 €

Aquesta modalitat permet participar en totes les activitats d’UBA durant un mes sense cap sobrecost. La quota serà sempre la mateixa siga quina siga la data de pagament i és vàlida per al mes en curs.


L’Associació Escuela Meme està inscrita al Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, és una entitat sense ànim i no compta amb treballadores alliberades. Les quotes es destinen íntegrament al pagament de lloguer de l’espai, subministraments, manteniment i millora de l’espai i activitats per a tota la comunitat.
El mode de pagament recomanat es per ingres bancari al compte de l’Associació Escuela Meme: (Caixa Popular) ES15 3159 0063 5924 3334 8014 >
ASSEGUREU-VOS D’INDICAR EL NOM I GOGNOMS I EL PERÍODE QUE ABONEU