[UBA] EN OBERT

Construint col·lectivament una
Universitat de Barri Autogestionada

12 de gener de 2019

 

Fa poc més de sis mesos es va començar a construir un nou espai cooperatiu per a la reapropiació col·lectiva del coneixement en el context de Escuela Meme a Benimaclet.
L’objectiu principal era construir un projecte comú, i en l’àmbit del barri, per promoure processos pedagògics en els quals la vida està estigués per damunt de qualsevol concepció mercantilista que transforma l’accés al coneixement i la cultura en un mer producte de consum.

El mes de setembre es va posar en marxa un primer programa de més de vint cursos, seminaris, tallers i laboratoris que, a poc a poc, es van organitzant i posant en funcionament.
Ara el que ens proposem és establir un marc que ens configure com a projecte col·lectiu. Un espai per posar en comú les nostres experiències i relacionar els nostres sabers i coneixements, independentment de l’àmbit o la disciplina que ens ocupa individualment.

UBA EN OBERT és una jornada d’intesos debats, mostres i coneixement mutu en la que ens convoquem, tant aquelles persones que ja formem part del projecte com a altres del nostre entorn, reflexionar juntes sobre el sentit que ha de tenir hui la posada en marxa d’una Universitat de Barri Autogestionada.

La jornada consistirà en un seguit de mostres i accions que donaran a conèixer les diverses propostes que configures UBA i es realitzaran tres taules de debat amb persones convidades sobre els tres eixos que sobre el que construïm el nostre projecte:

– UNIVERSITAT. Quina funció han de complir hui els espais de coneixement i educació comunitaris?
– BARRI. Que pot aportar una universitat lliure i popular com la nostra al barri que l’acull?
– AUTOGESTIÓ. Quines són les oportunitats que oferix l’autogestió en l’àmbit del coneixement i l’educació?