Inscripcions

Les inscripcions es poden realitzar tant per mitjà del formulari on-line que trobareu al final d’aquesta pàgina o directament a la seu d’UBA per mitjà de l’entrega de la fitxa d’inscripció omplerta.

Es valorarà la viabilitat de cada proposta una setmana abans del seu inici (comprovant si s’arriba al mínim d’inscripcions necessàries) i s’avisarà a les persones interessades de la seua realització o la seua anul·lació o ajornament.


Us recomanem que abans d’inscriure-vos, intenteu conversar amb les persones resposnables de cada proposta enviatn un mail a ubameme@gmail.com


Pagament i quotes:
1. Les quotes de sòcia/soci cal que es paguen per mitjà de transferència bancària a l’Associació Escuela Meme (<Caixa Popular> ES15 3159 0063 5924 3334 8014) o, en efectiu, a un responsable de l’associació que us emetrà un rebut.
2. El preu/cost de cada curs, taller, curset o monogràfic es paga directament als responsables de cada activitat.