Bases

Quins tipus de propostes es poden realitzar?
Es poden presentar totes aquelles activitats pedagògiques que es plantegen des de perspectives afins a l’ideari de la UBA i que es contemplen des d’una voluntat cooperativa, oberta, integradora i respectuosa amb l’entorn (espai, comunitat, barri, …).

Qui pot presentar propostes?
Totes aquelles persones que ho desitgen, siga individualment o col·lectivament, i que tinguen interès a formar part activa del projecte cooperatiu de la UBA amb una actitud proactiva i autosuficient.

Quins formats es poden proposar?
Es pot proposar qualsevol format sempre i quan siga compatible amb els espais i les altres propostes en funcionament, però per facilitar l’organització i el bon funcionament general, és d’agrair que les propostes es plantegen en els següents tres formats:

Curs/taller/laboratori estable – Anual (d’octubre a juny) o trimestral (octubre-desembre). Freqüència setmanal.

Curset/taller puntual, seminaris o jornades – Aproximadament entre una i quatre sessions

Projecte de recerca obert – Amb flexibilitat temporal i de freqüència

Sobre què poden versar les propostes?
Les temàtiques, disciplines i àrees del coneixement a tractar són completament lliures. Poden ser propostes teòriques, pràctiques, experimentals o de recerca, ja siga emmarcats en pràctiques artístiques, professionals, populars, en disciplines acadèmiques o científiques.

Recursos per la realització de les propostes?
La UBA és un projecte impulsat dins l’espai d’Escuela Meme, una vella alqueria en desús que fa cinc anys va ser llogada per un grup de veïnes i veïns per transformar-la en un espai comunitari per la cultura i l’educació.
Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat des d’aleshores amb l’impuls, les ganes i la imaginació de moltes persones que s’hi han apropat i hi han dedicat el seu temps i els seus recursos. D’aquesta manera l’espai es troba permanentment en reconstrucció i millora. Per aquest motiu, la realització de qualsevol proposta que s’hi faça no tan sols ha de tenir en compte les característiques de l’espai sinó que cal que el cuide i, en la mesura del possible, el millore.
Malgrat que en la UBA es compartixen recursos comuns i que posem a disposició totes aquelles eines i elements d’infraestructura de les que disposa per la realització de les propostes, no és menys cert que aquests recursos són escassos i per tal cal plantejar totes les propostes des de la màxima autosuficiència tant en relació a les necessitats econòmiques (que es pot resoldre marcant un preu/aportació dels participants) com en relació a eines i materials específics.

Quins preus poden tenir les activitats?
El preu/aportació de cada curs, taller o proposta pedagògica el marca la persona o persones que ho proposen i se’n fan càrrec. Tant poden ser gratuïtes com amb una quota destinada a cobrir despeses de materials i/o honoraris de mestres/talleristes/ponents, etc.
Donat que per a participar en qualsevol activitat en Escuela Meme cal formar part de l’Associació, al preu marcat per cada proposta se li afegirà la quota de sòcia o soci corresponent. Aquesta quota* és la que es destina al pagament del lloguer de l’espai i el manteniment del projecte comú.

Què cal aportar a la UBA si es posa en marxa una proposta?
Econòmicament, tan sols cal ser socia o soci de l’Associació i pagar la quota* corresponent. El compromís més important que es demana a qualsevol persona que realitze qualsevol activitat en la UBA és que participe del claustre obert (que es convoca periòdicament) i en tot allò que puga ajudar a mantenir i millorar tant l’espai com el projecte comú.

Difusió
De forma col·lectiva es realitzaran campanyes, en moments puntuals de l’any, per mitjà d’elements impresos (cartells, fulletó, etc.), plataformes on-line i accions d’informació tant en Meme com altres contextos on puga ser d’interès.

Realització de les propostes
Propostes es realitzaran en la mesura que obtinguen el mínim d’inscripcions, marcats per les persones que impulsen cada proposta. En el cas que no s’arribe al mínim d’inscripcions es valorarà (en el marc del claustre obert) les possibilitats de realitzar-lo en altres condicions o dates.

Compromís i responsabilitat
La realització de qualsevol activitat dins la UBA comporta formar-ne part i per tant assumir el compromís de participar activament del seu desenvolupament, transcendint l’interès particular.
Així doncs no tan sols som responsables del bon funcionament del nostre curs, taller o altra proposta, sinó que en som del bon funcionament col·lectiu, del bon ambient i la convivència, del manteniment i millora de l’espai i de la sostenibilitat del projecte comú.